» Tiskové zprávy

KDY SE STÁT ROZHODNE POMOCI TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM A JEJICH RODINÁM?

Příspěvek na péči. Zcela zásadní dávka pro řadu těžce zdravotně postižených, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Pro ty, kteří pečují o těžce zdravotně postižené členy rodiny, zcela zásadní zdroj příjmů. A v posledních letech tak problematický, že se stovky handicapovaných a jejich rodin dostává do tíživé finanční situace. I na toto téma se bude konat v poslanecké sněmovně v pátek 17. dubna, pod záštitou Nadačního fondu KlaPeto, seminář „Zdravotně postižení – příspěvek na péči. Jak dál?“


Již více než tři roky působí změna posuzování nároku na příspěvek na péči existenční problémy mnoha těžce zdravotně postiženým a jejich rodinám. Zatímco do konce roku 2011 se posuzovalo podle 36 kritérií v zákoně o sociálních službách a cca dalších 60 v prováděcí vyhlášce, od roku 2012 se posuzuje podle pouhých deseti životních situací. Výsledkem je, že řada lidí je přeřazována do lehčího stupně závislosti, než jaký je jejich reálný zdravotní a sociální handicap.  Kateřina Klasnová a Zdena Cupková z Nadačního fondu KlaPeto opakovaně jednaly o nespravedlivém posuzování kritérií příspěvku na péči se současnou ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou. Ta před více než rokem přislíbila, že se bude celou věcí zabývat. „Rychlým řešením by bylo rozdělit stávajících deset podmínek na další podstupně v prováděcí vyhlášce. K tomu by navíc nebylo zapotřebí ani absolvovat legislativní kolečko ve sněmovně,“ říká exposlankyně Kateřina Klasnová. 

Sdružení zdravotně postižených v ČR poslalo již v květnu loňského roku ministerstvu práce a sociálních věcí návrh na změnu vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. „Navržené změny spočívají v rozdělení jednotlivých kategorií – mobility, orientace, komunikace, stravování aj. – do dalších podkategorií,“ vysvětluje Zdena Cupková, která zároveň zdůrazňuje, že by se jednalo o provizorní řešení a zákonná úprava je do budoucna nutná. K žádnému posunu ale nedošlo. Ministerstvo nyní údajně chystá komplexní novelizaci, ale vzhledem k tempu legislativního procesu se těžce zdravotně postižení nápravy hned tak nedočkají. Přestože pro mnohé z nich jde o existenční otázku.

„Krátce po asociální reformě byla média plná příběhů zdravotně postižených. Po několika letech je sice téma méně mediálně atraktivní, ale pro lidi s handicapem stále stejně bolestivé,“ dodává Klasnová.

Ta se ještě ve sněmovně snažila o změnu zákonů. Podařilo se jí například, ve spolupráci s dalšími poslanci a s exministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem, prosadit změnu kritérií při přidělování průkazů ZTP a ZTP/P. V roce 2014 založila s handicapovaným atletem Jaroslavem Petroušem a s handicapovanou právničkou Zdenou Cupkovou ze Sdružení zdravotně postižených v ČR Nadační fond KlaPeto. Jeho účelem je spojovat tlak na změnu legislativy a konkrétní pomoc – první velkou akcí fondu bude letošní Výstup na Sněžku pro Vojtíška.

„Již první Výstup na Sněžku v roce 2013 pro malou Simonku nebyl jen o pomoci konkrétní rodině, ale celá akce měla poukázat na obtíže, s nimiž se těžce zdravotně postižení po reformě exministra Drábka potýkají. Je alarmující, že situace se příliš nezměnila,“ říká autor charitativního projektu, paralympionik Jaroslav Petrouš. Postižení Simonky Smutné, která přišla v pouhém roce kvůli rakovině o nožičku nad kolenem, bylo revizní lékařkou ohodnoceno jako ten nejlehčí stupeň postižení! A rodina tedy získala nárok na nejnižší příspěvek na péči – pouhé 3 000 korun. Navíc matky, jejichž dětem byl příspěvek na péči snížen na první stupeň, se automaticky stávají samoplátkyněmi zdravotního a sociálního pojištění.

Změny legislativy zdaleka nedopadly a nedopadají jen na rodiče těžce zdravotně postižených dětí. Byly to ale právě matky dvou dcer po nadkolenní amputaci – Veronika Smutná, maminka Simonky, a Irena Schönweitzová (členka dozorčí rady Nadačního fondu KlaPeto), které zorganizovaly petici proti odebírání průkazů ZTP a ZTP/P, kterou v roce 2013 podepsalo téměř třicet tisíc lidí. Protože však nedošlo ke kýžené změně v oblasti příspěvku na péči, sepsalo Sdružení zdravotně postižených v ČR novou petici, pod kterou se nyní sbírají podpisy. Petici je možné podepsat ve všech členských organizacích Sdružení zdravotně postižených v ČR (v Praze je to Karlínské náměstí 12, Praha 8).

Posunem vpřed v řešení problematiky těžce zdravotně postižených by měl být také seminář, pořádaný poslankyněmi Janou Hnykovou a Olgou Havlovou, pod záštitou předsedy Výboru pro sociálního politiku Jana Zavadila a Nadačního fondu KlaPeto: „Zdravotně postižení – příspěvek na péči. Jak dál?“ Na semináři vystoupí zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, odboru posudkových lékařů, a zástupci jednotlivých svazů zdravotně postižených.

Seminář se bude konat v pátek 17. dubna od 10.00 (Poslanecká sněmovna, Státní akta - místnost 108, Sněmovní 4, Praha 1) Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz