» Sociální revue

HOME OFFICE, HOME WORKING - PŘIJDE PŘESNĚJŠÍ VYMEZENÍ

Parlamentem České republiky stále ještě neschválil novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jejíž část má začít platit již od letošního dubna.


NAOBĚDVAT SE DO STO KORUN? JIŽ JEN VE TŘECH MĚSTECH V ČR, VYPLÝVÁ Z REÁLNÝCH ÚTRAT SE STRAVENKOVOU KARTOU TICKET RESTAURANT®

Naobědvat se v Česku za méně než sto korun, to koncem loňského roku dokázali již jen lidé ve třech velkých městech – v Ostravě (98,70 Kč), Olomouci (98,20 Kč) a Jihlavě (98,30 Kč). Naopak v Praze průměrná útrata za oběd v pracovním týdnu loni v prosinci atakovala hranici 120 korun. Ještě na počátku loňského roku přitom do sto korun obědvali lidé ve většině z třinácti krajských měst.


NA DESET PRACOVNÍCH DNŮ V ROCE 2017 PŘIPADNE SVÁTEK!
NA DESET PRACOVNÍCH DNŮ V ROCE 2017 PŘIPADNE SVÁTEK!

Naplánujte si správně dovolenou, rok 2017 je velmi štědrý na volné dny, které připadají na pracovní dny. Už nesmutněte z Vánoc, ty letošní potrvají až do úterý.


MÁ BĚH VLIV NA OSTEOPORÓZU?
MÁ BĚH VLIV NA OSTEOPORÓZU?

Osteoporóza neboli řídnutí kostí je podle posledních průzkumů nižší u lidí, kteří jsou minimálně 3x týdně v aktivním pohybu. „Běh je tak jednou z možností, jak si uchovat správnou hustotu kostí (Bone mineral density, tzv. BMD). Výzkumy potvrdily, že BMD je vyšší u lidí, kteří se vhodně hýbají a tím zatěžují kosti.

Zvolte si vždy takovou zátěž, abyste své tělo zbytečně nepřetížili, nemusíte vše zvládnout hned na začátku a dávat si neúměrné cíle, tím si spíše ublížíte. Zátěž si přidávejte postupně a přizpůsobujte ji momentálním možnostem vašeho těla.


ZVÝŠILA SE ČÁSTKA NA REŽIJNÍ VÝDAJE Z DŮVODU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP

Byla schválena novela zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích. Tato novela zákona zahrnuje také změnu příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě. 


MATEŘSKÁ ŠKOLKA V CENTRU PRAHY, KTERÁ JE JINÁ NEŽ OSTATNÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLKA V CENTRU PRAHY, KTERÁ JE JINÁ NEŽ OSTATNÍ

Na rozvoj talentu i dovednosti dětí od dvou do šesti let a také na sport - ne výkonnostní, ale na hlavně na pohyb jako přirozenou součást života - se zaměřuje malá pražská mateřská školka YMCA.  „Jde nám o harmonický rozvoj dítěte, jeho ducha, duše i těla. Ale i vůle. Bez té totiž nic nejde. Právě tohle zásadní propojení symbolizuje i červený rovnostranný trojúhelník, který má celosvětové sdružení YMCA ve svém znaku. Funguje jak pro dospělé, tak i pro děti,“ říká zástupkyně ředitelky Veronika Matoušová.


PILULKY HAPPY PILLS ZLEPŠÍ VAŠI NÁLADU
PILULKY HAPPY PILLS ZLEPŠÍ VAŠI NÁLADU

Velmi vytížená podnikatelka Anife Vyskočilová má ráda život i zábavu, to není nic nového, ale občas i ona má všeho plné zuby…. Sice na bonton nehledí a případné trapasy přechází s úsměvem. Rozpustilá se prý zdá být dokonce i své vlastní rodině! „Vůbec se se mnou nechtějí ukazovat. Nešli dokonce ani na otevírací party mojí restaurace," smála se Anife na jednom z VIP večírků, kde jí ale hned padla do oka prezentace přírodních antidepresiv Happy pills. 

Patrně ji napadlo, že vezme několik lahviček právě své rodině, aby se příbuzní pro příště zbavili stresu a na nějaký ten večírek ji doprovodili. Anife dobrou zkušenost s těmito přípravky potvrdila přítomná Eva Decastelo, a tak se rozhodla, že je také vyzkouší.


SOCIÁLNÍ SLUŽBY MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ REGISTROVÁNY!

V zákoně o sociálních službách se upravují podmínky pro poskytování pobytových sociálních služeb bez souhlasu klienta. Upravuje se také postup v případě, kdy klient, který není schopen sám vypovědět smlouvu o poskytování sociální služby a projeví vážně míněný nesouhlas s poskytováním pobytové sociální služby.


PŘÍSPĚVEK NA PÉČI SE KONEČNĚ ZVÝŠÍ!

Vláda přijala návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, díky němuž se zvýší od prvního srpna 2016 příspěvek pro lidi, kteří se neobejdou bez pomoci a péče jiné osoby. 


MPSV – ZMĚNY PŘICHÁZEJÍCÍ S ROKEM 2016!

S 1. lednem 2016 nás čeká celá řada změn, které zvyšují sociální jistoty dotčených.  


ZDRAVÍ MÁME JEN JEDNO - MYSLETE VČAS NA ZADNÍ KOLEČKA!
ZDRAVÍ MÁME JEN JEDNO - MYSLETE VČAS NA ZADNÍ KOLEČKA!

Myslíte si, že invalidita se týká jen osob starších? Sice bychom neměli malovat čerta na zeď, ale ruku na srdce, kdo z Vás žije zdravě, pravidelně cvičí, není ve stresu, pravidelně odpočívá, nepřepíná se a tak dále… Zamysleli jste se někdy nad tím, zda není vhodné mít pojištění proti omezení či ztrátě schopnosti pracovat?


VLÁDA SCHVÁLILA NOVINKY V ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

Nové nařízení vlády upravuje způsob výpočtu odškodnění za ztížení společenského uplatnění (na rozdíl od odškodnění za bolest) odchylně od obecné úpravy náhrady újmy na zdraví v občanskoprávních vztazích, která žádný systém výpočtu výše odškodnění neobsahuje. Existuje pouze Nejvyšším soudem doporučovaná metodika.


TICHÁ LINKA V NOVÉM KABÁTĚ
TICHÁ LINKA V NOVÉM KABÁTĚ

Tichá linka je služba obecně prospěšné společnosti Tichý svět, která umožňuje neslyšícím telefonovat. Od 30. září organizace naplno rozjíždí nový systém spojení s linkou, a to prostřednictvím webové aplikace www.tichalinka.cz. Aplikace, kterou Tichý svět vytvořil za přispění Nadace Vodafone v roce 2014, představuje technické zdokonalení linky a umožňuje postupně vylepšovat její funkce. Usnadňuje práci tlumočníků a přepisovatelů, ulehčuje statistické zpracování hovorů na Tiché lince.


NOVÝ FENOMÉN - MÜNCHHAUSENŮV SYNDROM BY PROXY

Ne zřídka se setkáváme se syndromy doby, kam třeba patří Münchhausenův syndrom by proxy (v zastoupení)


KDO JSOU VLASTNĚ PEČUJÍCÍ OSOBY?

Především jde o osoby z masa a kostí v různém příbuzenském či partnerském vztahu.  V jistých kontextech mohou být za osobu blízkou považovány i právnické osoby. 


TICHÝ SVĚT V PRAZE MÁ VLASTNÍ BYLINKOVOU ZAHRÁDKU
TICHÝ SVĚT V PRAZE MÁ VLASTNÍ BYLINKOVOU ZAHRÁDKU

Tichý svět je první kavárna s neslyšící obsluhou v Praze, kterou přišla podpořit celá řada známých osobností, které přišly, pod vedením profesionálního zahradníka Lukáše Hodáně z květinářství kytku.cz, osázet nový záhon. Proměnou prošla celá zahrádka, a to ve čtvrtek 30. července. Některé dámy se zdráhaly, aby bylinkám spíše neublížily, ale vše dopadlo, jak nejlépe mohlo… 


„Pečuji a pracuji v Praze“, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/37140
„Pečuji a pracuji v Praze“, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/37140

Na počátku tohoto roku Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s. zahájilo projekt „Pečuji a pracuji v Praze“, reg. č. projektu CZ.2.17/2.1.00/37140 a intenzivně se začalo věnovat problematice postavení pečujících osob v Praze. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Praha-adaptabilita a je financován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy. Do projektu jsou zapojeny pečující osoby, které žijí v Praze a pečují o zdravotně postiženou osobu v rodině, kterou může být dítě, rodič nebo prarodič.


PEČUJI A PRACUJI V PRAZE, TO JE PROJEKT PODPORUJÍCÍ PEČUJÍCÍ OSOBY
PEČUJI A PRACUJI V PRAZE, TO JE PROJEKT PODPORUJÍCÍ PEČUJÍCÍ OSOBY

Ve čtvrtek 18. června se v Praze v rámci projektu „Pečuji a pracuji v Praze“, reg..č. CZ.2.17/2.1.00/37140 uskutečnil odborný seminář na téma „Jak se u nás žije pečujícím rodinám“.


PRACOVNÍ ÚRAZY JE ZE ZÁKONA POVINNÉ SPRÁVNĚ EVIDOVAT

Dnem 1. ledna 2015 vešla v platnost novela vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence pracovního úrazu a hlášení a zasílání o jeho záznamu. Cílem nového nařízení je výrazné zjednodušení a přiblížení oblasti českého pracovního práva k právu zemí Evropské unie. 


Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz