» Sociální revue

NOVELA EXEKUČNÍHO ŘÁDU PŘINESLA SLOUČENÍ EXEKUCÍ, ALE I OHROŽENÍ ÚČTŮ MANŽELŮ
NOVELA EXEKUČNÍHO ŘÁDU PŘINESLA SLOUČENÍ EXEKUCÍ, ALE I OHROŽENÍ ÚČTŮ MANŽELŮ

Vždy s novým rokem očekáváme i řadu změn zákonů, vyhlášek, poplatků, daní i formulářů. Není tomu jinak ani v roce 2013. Nejméně zajímavý je asi přesun sídla Exekutorské komory z Brna do Prahy. Nejzásadnější změnou je to, že exekutor již nebude muset vždy čekat na pověření soudu, ale v některých případech rozhodne sám pod dohledem soudu.


ZMĚNA NÁJEMNÉHO V PRAZE OD 1. 1. 2013
ZMĚNA NÁJEMNÉHO V PRAZE OD 1. 1. 2013

V případě, kdy se nájemce a pronajímatel nedohodnou o nové výši nájemného po uplynutí 3 měsíců od neúspěšného pokusu o dohodu, může se kterákoliv ze stran obrátit na soud s návrhem na určení nájemného obvyklého. Podání návrhu na soud však musí předcházet písemný pokus o dohodu o výši nájemného. U těch bytů, kde možnost jednostranného zvýšení nájemného končí až k 31. 12. 2012, použije se nová právní úprava počínaje 1. 1. 2013.


DĚDICKÁ SMLOUVA
DĚDICKÁ SMLOUVA

Dědická smlouva se může pro žijícího zůstavitele stát peklem na zemi, pokud se dostatečně nezamyslí nad jejím obsahem a hlavně nad zachováním a zajištěním svých práv. V českých zemích bylo možné dědit z dědické smlouvy do 31.12. 1951 a bude to opět možné od 1.1. 2014.


BYLA ZRUŠENA VEŘEJNÁ SLUŽBA VYKONÁVÁNA NEZAMĚSTNANÝMI
BYLA ZRUŠENA VEŘEJNÁ SLUŽBA VYKONÁVÁNA NEZAMĚSTNANÝMI

Rozhodnutím Ústavního soudu se ruší veřejná služba. Žádní uchazeči o zaměstnání od 27. listopadu již nesmí být k výkonu veřejné služby nuceni (zařazeni) z důvodu zrušení části zákona o zaměstnanosti, týkající se povinnosti osob vedených v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než dva měsíce vykonávat bez nároku na odměnu.  


SYSTÉM SKARET SE ZMĚNÍ, DOHODLO SE NA TOM MPSV S ČESKOU SPOŘITELNOU I ČESKOU POŠTOU
SYSTÉM SKARET SE ZMĚNÍ, DOHODLO SE NA TOM MPSV S ČESKOU SPOŘITELNOU I ČESKOU POŠTOU

sKarta bude přátelštější, nabídne více služeb zdarma a umožní čerpat dávky složenkou. Oznámili to předseda vlády Petr Nečas a ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová po jednání s vedením České spořitelny a České pošty.


STANOVISKO OMBUDSMANA K TVRZENÍ NOVÉ MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ O POVINNOSTI VYUŽÍVAT SKARTU
STANOVISKO OMBUDSMANA K TVRZENÍ NOVÉ MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ O POVINNOSTI VYUŽÍVAT SKARTU

V demokratickém právním státě lze povinnosti ukládat pouze na základě zákona. Povinnost příjemce jakékoli sociální dávky převzít sKartu žádným zákonem stanovena nebyla. Rovněž není zákonem stanovena ani sankce zastavení výplaty dávky pro případ, že klient sKartu nepřevezme. Přechodná ustanovení k zákonu č. 366/2011 Sb., o změně zákona o pomoci v hmotné nouzi, stanoví, že do dne vydání karty sociálních systémů se dávky vyplácejí dosavadním způsobem, tj. převodem na platební účet určený klientem nebo v hotovosti (poštovní poukázkou).


NOVÁ MINISTRYNĚ MPSV ZMĚNILA PŘES VÍKEND NÁZOR, CHCE, ABY SKARTA BYLA POVINNÁ
NOVÁ MINISTRYNĚ MPSV ZMĚNILA PŘES VÍKEND NÁZOR, CHCE, ABY SKARTA BYLA POVINNÁ

A je to tady nová ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová, která nahradila exministra Drábka, je také z politické stáje TOP 09 hned na začátku týdne začala vcelku z ostra. V Radiožurnálu prohlásila, že SOCIÁLNÍ KARTA MUSÍ BÝT POVINNÁ.


KDO DOSÁHNE DŮCHODOVÉHO VĚKU V ROCE 2013, MUSÍ PROKÁZAT MINIMÁLNĚ 29 LET DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

Zákon o důchodovém pojištění stanovil, že od roku 2010 se postupně prodlužuje doba pojištění potřebná pro nárok na starobní důchod, a to v závislosti na důchodovém věku, který se rovněž postupně zvyšuje. Mnoho lidí ale prodlužování důchodového věku a potřebné doby pojištění ještě nemá zažito.


HLAVNÍ ZMĚNY V NEPOJISTNÝCH DÁVKOVÝCH SYSTÉMECH OD 1. 12. 2012

V průběhu uplynulých měsíců došlo k několika legislativním úpravám, které nabývají účinnosti 1. prosince 2012. Úpravy se týkají nepojistných dávek, a to mj. konkrétně v těchto oblastech: Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči; vyšší příspěvek těžce postiženým dětem předškolního věku; příspěvek na mobilitu bude moci být nově přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby; nahrazení institutu výpůjčky zvláštní pomůcky dávkou.


ČESKÁ POŠTA NABÍDNE OD LEDNA LIDEM V DLUZÍCH NOVÝ TYP POMOCI „DINO“
ČESKÁ POŠTA NABÍDNE OD LEDNA LIDEM V DLUZÍCH NOVÝ TYP POMOCI „DINO“

Česká pošta úspěšně zvládla pilotní provoz nové služby DINO - dluhové inkaso obyvatel. V plné verzi bude spuštěn od nového roku a bude pomáhat dlužníkům a věřitelům po celé České republice. Účelem této v ČR dosud chybějící služby je poskytnout osobám s dluhem účinné a rychlé řešení jejich situace.


REALIZUJEME PROJEKT "SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST V OBLASTI BYDLENÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZAMĚŘENÍM NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM"
REALIZUJEME PROJEKT

Do konce regulovaného nájemného chybí již jen několik týdnů. Řada nástrah číhá na každého, kdo je připravený při uzavírání nájemních smluv, převodu nájmů, ochrany nájemníků, věcného břemene v bytě, ale třeba i při bezbariérových úprav v bytech.

 

Nevíte si rady, přijďte se s námi poradit!REVOLUCE V DĚDĚNÍ
REVOLUCE V DĚDĚNÍ

Nový občanský zákoník, který vejde v platnost 1.1.2014 (§ 1475 až 1720) posiluje zůstavitelovu vůli při jeho rozhodování o majetku pro případ smrti. V současné době podmínky připojené k závěti nemají žádnou právní váhu, ale to změní nový zákon.


DO DŮCHODU BEZ DŮCHODU
DO DŮCHODU BEZ DŮCHODU

V důchodu bez důchodu. Myslíte si, že to není možné? Tak to se mýlíte, nemáte-li splněnou potřebnou dobu důchodového pojištění, se sice důchodci stanete, ale bez nároku na výplatu, což se týká důchodů starobních i invalidních. Dnes Vám přiblížíme, jak je to se starobními důchody.


DEVADESÁTÁ LÉTA VYTVOŘILA GENERACI ZADLUŽENÝCH DŮCHODCŮ A PŘEDDŮCHODCŮ
DEVADESÁTÁ LÉTA VYTVOŘILA GENERACI ZADLUŽENÝCH DŮCHODCŮ A PŘEDDŮCHODCŮ

Euforie devadesátých let, otevřených hranic, kapitalismu s lidskou tváří a prvních podnikatelských kroků nepřinesla jen léta spokojenosti a hojnosti, ale i trpkou dobu sklizně, kdy nezkušení podnikatelé si neuvědomovali, že krácení státu, respektive „plateb na důchod“ se jednou nevyplatí, když si nevytvořili dostatečnou rezervu, stejně jako zaměstnanci, kteří si valnou část mzdy nechávali vyplácet bokem či pracovali tzv. na černo.


OSOBY PEČUJÍCÍ O DÍTĚ DO 4 LET NEMUSÍ BÝT EVIDOVÁNY NA ÚŘADU PRÁCE
OSOBY PEČUJÍCÍ O DÍTĚ DO 4 LET NEMUSÍ BÝT EVIDOVÁNY NA ÚŘADU PRÁCE

Úřad práce vydal informaci pro osoby pečující o dítě do 4 let, nemusí být evidovány na Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání pro to, aby jim bylo hrazeno zdravotní pojištění a započítána doba péče pro důchodové pojištění.


INFORMACE O SKARTĚ PRO OZP
INFORMACE O SKARTĚ PRO OZP

sKarty budou distribuovány v průběhu celého druhého pololetí roku. Prostřednictvím sKarty jsou vypláceny všechny nepojistné sociální dávky, tj.: Dávky pro osoby se zdravotním postižením, Příspěvek na péči, Dávky pomoci v hmotné nouzi, Dávky státní sociální podpory.


POSLANECKÁ SNĚMOVNA SPUSTILA NOVÝ WEB
POSLANECKÁ SNĚMOVNA SPUSTILA NOVÝ WEB

Praha 15. června (PROTEXT) - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zveřejnila své nové internetové stránky www.psp.czn. Tvůrcem grafiky a HTML šablon je společnost Giant interactive s.r.o. O nasazení šablon na redakční systém, rozšíření obsahu a naprogramování nových funkcí webu se postaral interní tým Poslanecké sněmovny.


OMBUDSMAN: ODMÍTNUTÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ BEZ ALTERNATIVY JE DISKRIMINACÍ
OMBUDSMAN: ODMÍTNUTÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ BEZ ALTERNATIVY JE DISKRIMINACÍ

Obec by měla se zřízením parkování pro zdravotně postiženou osobu souhlasit vždy, pokud tomu nebrání závažný důvod a pokud postižený nemůže využít jiné, srovnatelné řešení. Pokud obec odmítne individuální parkovací místo zřídit, aniž nabídne přiměřenou alternativu, dopouští se diskriminace.


VÍCE VYSOKOŠKOLÁKŮ TATO ZEMĚ NEVYUŽIJE ANI NEUŽIVÍ
VÍCE VYSOKOŠKOLÁKŮ TATO ZEMĚ NEVYUŽIJE ANI NEUŽIVÍ

Plzeň 25. května (PROTEXT) - Série kulatých stolů s názvem „Efektivní trh práce pro 21. století - kvalifikace a vzdělávání z pohledu zaměstnavatelů“ proběhlo v Plzni. Hlavním bodem byly výsledky projektů a analýz v oblasti trhu práce, jeho nedostatků a řešení v podobě Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK), které pomohou nejen v regionálním měřítku.


PORTÁL MONSTER JE NYNÍ PROPOJEN S APLIKACÍ PRO NAVAZOVÁNÍ PROFESNÍCH KONTAKTŮ BEKNOWN, KTERÁ FUNGUJE NA FACEBOOKU
PORTÁL MONSTER JE NYNÍ PROPOJEN S APLIKACÍ PRO NAVAZOVÁNÍ PROFESNÍCH KONTAKTŮ BEKNOWN, KTERÁ FUNGUJE NA FACEBOOKU

Praha 22. května (PROTEXT) - Uchazeči o práci napříč 34 zeměmi mají nyní přístup k milionům nabídek práce, patentované vyhledávací technologii a profesnímu networkingu - to vše na stránkách Monster.


Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz