» Sociální revue

ZVÝŠILA SE ČÁSTKA NA REŽIJNÍ VÝDAJE Z DŮVODU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP

Byla schválena novela zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích. Tato novela zákona zahrnuje také změnu příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě. 


MATEŘSKÁ ŠKOLKA V CENTRU PRAHY, KTERÁ JE JINÁ NEŽ OSTATNÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLKA V CENTRU PRAHY, KTERÁ JE JINÁ NEŽ OSTATNÍ

Na rozvoj talentu i dovednosti dětí od dvou do šesti let a také na sport - ne výkonnostní, ale na hlavně na pohyb jako přirozenou součást života - se zaměřuje malá pražská mateřská školka YMCA.  „Jde nám o harmonický rozvoj dítěte, jeho ducha, duše i těla. Ale i vůle. Bez té totiž nic nejde. Právě tohle zásadní propojení symbolizuje i červený rovnostranný trojúhelník, který má celosvětové sdružení YMCA ve svém znaku. Funguje jak pro dospělé, tak i pro děti,“ říká zástupkyně ředitelky Veronika Matoušová.


PILULKY HAPPY PILLS ZLEPŠÍ VAŠI NÁLADU
PILULKY HAPPY PILLS ZLEPŠÍ VAŠI NÁLADU

Velmi vytížená podnikatelka Anife Vyskočilová má ráda život i zábavu, to není nic nového, ale občas i ona má všeho plné zuby…. Sice na bonton nehledí a případné trapasy přechází s úsměvem. Rozpustilá se prý zdá být dokonce i své vlastní rodině! „Vůbec se se mnou nechtějí ukazovat. Nešli dokonce ani na otevírací party mojí restaurace," smála se Anife na jednom z VIP večírků, kde jí ale hned padla do oka prezentace přírodních antidepresiv Happy pills. 

Patrně ji napadlo, že vezme několik lahviček právě své rodině, aby se příbuzní pro příště zbavili stresu a na nějaký ten večírek ji doprovodili. Anife dobrou zkušenost s těmito přípravky potvrdila přítomná Eva Decastelo, a tak se rozhodla, že je také vyzkouší.


SOCIÁLNÍ SLUŽBY MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ REGISTROVÁNY!

V zákoně o sociálních službách se upravují podmínky pro poskytování pobytových sociálních služeb bez souhlasu klienta. Upravuje se také postup v případě, kdy klient, který není schopen sám vypovědět smlouvu o poskytování sociální služby a projeví vážně míněný nesouhlas s poskytováním pobytové sociální služby.


PŘÍSPĚVEK NA PÉČI SE KONEČNĚ ZVÝŠÍ!

Vláda přijala návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, díky němuž se zvýší od prvního srpna 2016 příspěvek pro lidi, kteří se neobejdou bez pomoci a péče jiné osoby. 


MPSV – ZMĚNY PŘICHÁZEJÍCÍ S ROKEM 2016!

S 1. lednem 2016 nás čeká celá řada změn, které zvyšují sociální jistoty dotčených.  


ZDRAVÍ MÁME JEN JEDNO - MYSLETE VČAS NA ZADNÍ KOLEČKA!
ZDRAVÍ MÁME JEN JEDNO - MYSLETE VČAS NA ZADNÍ KOLEČKA!

Myslíte si, že invalidita se týká jen osob starších? Sice bychom neměli malovat čerta na zeď, ale ruku na srdce, kdo z Vás žije zdravě, pravidelně cvičí, není ve stresu, pravidelně odpočívá, nepřepíná se a tak dále… Zamysleli jste se někdy nad tím, zda není vhodné mít pojištění proti omezení či ztrátě schopnosti pracovat?


VLÁDA SCHVÁLILA NOVINKY V ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

Nové nařízení vlády upravuje způsob výpočtu odškodnění za ztížení společenského uplatnění (na rozdíl od odškodnění za bolest) odchylně od obecné úpravy náhrady újmy na zdraví v občanskoprávních vztazích, která žádný systém výpočtu výše odškodnění neobsahuje. Existuje pouze Nejvyšším soudem doporučovaná metodika.


TICHÁ LINKA V NOVÉM KABÁTĚ
TICHÁ LINKA V NOVÉM KABÁTĚ

Tichá linka je služba obecně prospěšné společnosti Tichý svět, která umožňuje neslyšícím telefonovat. Od 30. září organizace naplno rozjíždí nový systém spojení s linkou, a to prostřednictvím webové aplikace www.tichalinka.cz. Aplikace, kterou Tichý svět vytvořil za přispění Nadace Vodafone v roce 2014, představuje technické zdokonalení linky a umožňuje postupně vylepšovat její funkce. Usnadňuje práci tlumočníků a přepisovatelů, ulehčuje statistické zpracování hovorů na Tiché lince.


NOVÝ FENOMÉN - MÜNCHHAUSENŮV SYNDROM BY PROXY

Ne zřídka se setkáváme se syndromy doby, kam třeba patří Münchhausenův syndrom by proxy (v zastoupení)


KDO JSOU VLASTNĚ PEČUJÍCÍ OSOBY?

Především jde o osoby z masa a kostí v různém příbuzenském či partnerském vztahu.  V jistých kontextech mohou být za osobu blízkou považovány i právnické osoby. 


TICHÝ SVĚT V PRAZE MÁ VLASTNÍ BYLINKOVOU ZAHRÁDKU
TICHÝ SVĚT V PRAZE MÁ VLASTNÍ BYLINKOVOU ZAHRÁDKU

Tichý svět je první kavárna s neslyšící obsluhou v Praze, kterou přišla podpořit celá řada známých osobností, které přišly, pod vedením profesionálního zahradníka Lukáše Hodáně z květinářství kytku.cz, osázet nový záhon. Proměnou prošla celá zahrádka, a to ve čtvrtek 30. července. Některé dámy se zdráhaly, aby bylinkám spíše neublížily, ale vše dopadlo, jak nejlépe mohlo… 


„Pečuji a pracuji v Praze“, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/37140
„Pečuji a pracuji v Praze“, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/37140

Na počátku tohoto roku Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s. zahájilo projekt „Pečuji a pracuji v Praze“, reg. č. projektu CZ.2.17/2.1.00/37140 a intenzivně se začalo věnovat problematice postavení pečujících osob v Praze. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Praha-adaptabilita a je financován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy. Do projektu jsou zapojeny pečující osoby, které žijí v Praze a pečují o zdravotně postiženou osobu v rodině, kterou může být dítě, rodič nebo prarodič.


PEČUJI A PRACUJI V PRAZE, TO JE PROJEKT PODPORUJÍCÍ PEČUJÍCÍ OSOBY
PEČUJI A PRACUJI V PRAZE, TO JE PROJEKT PODPORUJÍCÍ PEČUJÍCÍ OSOBY

Ve čtvrtek 18. června se v Praze v rámci projektu „Pečuji a pracuji v Praze“, reg..č. CZ.2.17/2.1.00/37140 uskutečnil odborný seminář na téma „Jak se u nás žije pečujícím rodinám“.


PRACOVNÍ ÚRAZY JE ZE ZÁKONA POVINNÉ SPRÁVNĚ EVIDOVAT

Dnem 1. ledna 2015 vešla v platnost novela vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence pracovního úrazu a hlášení a zasílání o jeho záznamu. Cílem nového nařízení je výrazné zjednodušení a přiblížení oblasti českého pracovního práva k právu zemí Evropské unie. 


NOVÝ ZÁKON PRO ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA V BYTECH ZAČNE PLATIT AŽ OD LEDNA 2016
NOVÝ ZÁKON PRO ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA V BYTECH ZAČNE PLATIT AŽ OD LEDNA 2016

Sněmovna schválila novelu zákona, která nově upravuje pravidla pro rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu v bytech. Novela zákona upravuje otázky související s užíváním bytů. Poslanci odložili její účinnost o jeden rok až na 1. leden 2016.


POSUZOVÁNÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI PRO ÚČELY PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

Příspěvek na péči se poskytuje osobám, které jsou z důvodu špatného zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Tím se rozumí to, že nejsou schopni vykonávat běžné denní úkony jako například osobní hygiena, příjem potravy, oblékání nebo obecně mají problémy s pohybem.


NÁROK NA DŮCHOD PRO RUSKÉ OBČANY

Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení byla podepsaná dne 8. prosince 2011 (dále jen „Smlouva“) a vstoupila v platnost dne 1. listopadu 2014.


POZOR, V LEDNU VSTUPUJÍ V PLATNOST NOVÉ ÚČTY FINANČNÍCH ÚŘADŮ!
POZOR, V LEDNU VSTUPUJÍ V PLATNOST NOVÉ ÚČTY FINANČNÍCH ÚŘADŮ!

Pozor, nezaplaťte v novém roce daně na zrušené účty finančních úřadů! Částka Vám bude sice automaticky vrácena, ale vy se vystavujete nebezpečí, že jeho Vaše daňová povinnost nebude řádně zaplacena a vy se vystavujete sankce z důvodu prodlení.


Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Copyright © 2023 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz