» Sociální revue

NOVÝ FENOMÉN - MÜNCHHAUSENŮV SYNDROM BY PROXY

Ne zřídka se setkáváme se syndromy doby, kam třeba patří Münchhausenův syndrom by proxy (v zastoupení)


KDO JSOU VLASTNĚ PEČUJÍCÍ OSOBY?

Především jde o osoby z masa a kostí v různém příbuzenském či partnerském vztahu.  V jistých kontextech mohou být za osobu blízkou považovány i právnické osoby. 


TICHÝ SVĚT V PRAZE MÁ VLASTNÍ BYLINKOVOU ZAHRÁDKU
TICHÝ SVĚT V PRAZE MÁ VLASTNÍ BYLINKOVOU ZAHRÁDKU

Tichý svět je první kavárna s neslyšící obsluhou v Praze, kterou přišla podpořit celá řada známých osobností, které přišly, pod vedením profesionálního zahradníka Lukáše Hodáně z květinářství kytku.cz, osázet nový záhon. Proměnou prošla celá zahrádka, a to ve čtvrtek 30. července. Některé dámy se zdráhaly, aby bylinkám spíše neublížily, ale vše dopadlo, jak nejlépe mohlo… 


„Pečuji a pracuji v Praze“, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/37140
„Pečuji a pracuji v Praze“, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/37140

Na počátku tohoto roku Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s. zahájilo projekt „Pečuji a pracuji v Praze“, reg. č. projektu CZ.2.17/2.1.00/37140 a intenzivně se začalo věnovat problematice postavení pečujících osob v Praze. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Praha-adaptabilita a je financován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy. Do projektu jsou zapojeny pečující osoby, které žijí v Praze a pečují o zdravotně postiženou osobu v rodině, kterou může být dítě, rodič nebo prarodič.


PEČUJI A PRACUJI V PRAZE, TO JE PROJEKT PODPORUJÍCÍ PEČUJÍCÍ OSOBY
PEČUJI A PRACUJI V PRAZE, TO JE PROJEKT PODPORUJÍCÍ PEČUJÍCÍ OSOBY

Ve čtvrtek 18. června se v Praze v rámci projektu „Pečuji a pracuji v Praze“, reg..č. CZ.2.17/2.1.00/37140 uskutečnil odborný seminář na téma „Jak se u nás žije pečujícím rodinám“.


PRACOVNÍ ÚRAZY JE ZE ZÁKONA POVINNÉ SPRÁVNĚ EVIDOVAT

Dnem 1. ledna 2015 vešla v platnost novela vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence pracovního úrazu a hlášení a zasílání o jeho záznamu. Cílem nového nařízení je výrazné zjednodušení a přiblížení oblasti českého pracovního práva k právu zemí Evropské unie. 


NOVÝ ZÁKON PRO ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA V BYTECH ZAČNE PLATIT AŽ OD LEDNA 2016
NOVÝ ZÁKON PRO ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA V BYTECH ZAČNE PLATIT AŽ OD LEDNA 2016

Sněmovna schválila novelu zákona, která nově upravuje pravidla pro rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu v bytech. Novela zákona upravuje otázky související s užíváním bytů. Poslanci odložili její účinnost o jeden rok až na 1. leden 2016.


POSUZOVÁNÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI PRO ÚČELY PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

Příspěvek na péči se poskytuje osobám, které jsou z důvodu špatného zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Tím se rozumí to, že nejsou schopni vykonávat běžné denní úkony jako například osobní hygiena, příjem potravy, oblékání nebo obecně mají problémy s pohybem.


NÁROK NA DŮCHOD PRO RUSKÉ OBČANY

Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení byla podepsaná dne 8. prosince 2011 (dále jen „Smlouva“) a vstoupila v platnost dne 1. listopadu 2014.


POZOR, V LEDNU VSTUPUJÍ V PLATNOST NOVÉ ÚČTY FINANČNÍCH ÚŘADŮ!
POZOR, V LEDNU VSTUPUJÍ V PLATNOST NOVÉ ÚČTY FINANČNÍCH ÚŘADŮ!

Pozor, nezaplaťte v novém roce daně na zrušené účty finančních úřadů! Částka Vám bude sice automaticky vrácena, ale vy se vystavujete nebezpečí, že jeho Vaše daňová povinnost nebude řádně zaplacena a vy se vystavujete sankce z důvodu prodlení.


KVALITA SLUŽEB PRO SENIORY MŮŽE BÝT PĚTIHVĚZDIČKOVÁ
KVALITA SLUŽEB PRO SENIORY MŮŽE BÝT PĚTIHVĚZDIČKOVÁ

Prožít důstojné stáří v klidu, pohodě a příjemném prostředí je asi snem každého seniora. Že je možné takové prostředí vytvořit i v zařízeních sociálních služeb dokládá řada ocenění, které si dnes večer jejich zástupci převezmou na výročním kongresu Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v Táboře.


JUBILEJNÍ 5. ROČNÍK DNE DYSLEXIE - DAR DYSLEXIE
JUBILEJNÍ 5. ROČNÍK DNE DYSLEXIE - DAR DYSLEXIE

Přijďte se přesvědčit, že s handicapem jdou dělat zázraky. Interaktivní 3D hra s workshopy přímo v prostorách Veletržního paláce, dále také divadelní představení na téma dys, workshopy s dys umělci, odborníky a vynálezci.

 Místo a čas konání: 7. září a 9. září 2014 od 10 – 21 hodin ve Veletržním paláci
v Národní galerii v Praze

 Po celý den je pro návštěvníky akce zdarma.


NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ SPOUŠTÍ SVOU PRVNÍ OSVĚTOVOU KAMPAŇ
NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ SPOUŠTÍ SVOU PRVNÍ OSVĚTOVOU KAMPAŇ

V těchto dnech startuje první osvětově mediální kampaň Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci spotem mladého talentovaného režiséra Maxmiliána Turka, který originálním způsobem připomíná, že jedním z nejzávažnějších problémů seniorů je samota a nezájem okolí.


OSOBY OHROŽENÉ IZOLACÍ – PROBLÉM, KTERÉMU SE DLOUHO NENASLOLUCHALO!
OSOBY OHROŽENÉ IZOLACÍ – PROBLÉM, KTERÉMU SE DLOUHO NENASLOLUCHALO!

Občanské sdružení 3P, o.s. dlouhodobě pracuje se seniory a zdravotně postiženými osobami a také s cílovou skupinou osob, které jsou ohroženy izolací, což bývá první krok vedoucí k sociální izolaci ve všech svých podobách.

Na problém matek na mateřské dovolené a osob, které pečují o své blízké z důvodu jejich nepříznivého zdravotního stavu, organizace upozorňuje již několik let, často bez pozornosti a vyslyšení naléhavosti.


TAŤÁNA KUCHAŘOVÁ V PASÁŽI KOTVA SLAVNOSTNĚ OTEVŘELA PORADNU PRO SENIORY A JEJICH BLÍZKÉ
TAŤÁNA KUCHAŘOVÁ V PASÁŽI KOTVA SLAVNOSTNĚ OTEVŘELA PORADNU PRO SENIORY A JEJICH BLÍZKÉ

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci zřídila v centru Prahy kontaktní místo pro seniory a jejich blízké. Zdarma jim zde bude poskytováno odborné poradenství a zprostředkování pomoci a podpora při řešení problémů, se kterými se setkávají, a to již od 1. dubna. Kontaktní místo je snadno dostupné na adrese: Revoluční 3, v pasáži Kotva.


MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA ZNAKOVÝCH JAZYKŮ 2014 S TÉMATEM AKTUÁLNÍ OTÁZKY V LINGVISTICE ZNAKOVÝCH JAZYKŮ
MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA ZNAKOVÝCH JAZYKŮ 2014 S TÉMATEM AKTUÁLNÍ OTÁZKY V LINGVISTICE ZNAKOVÝCH JAZYKŮ

Studentský tým, který se dobrovolně utvořil v rámci oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK, aby vyzdvihl důležitost výzkumu v akademickém prostředí, se rozhodl zorganizovat první ročník odborné lingvistické letní školy a otevřeného kongresu pro slyšící i neslyšící studenty lingvistiky znakových jazyků.

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014 s tématem aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků (Summer School 2014: Current Issues in Sign Language Linguistics) si klade za cíl podpořit mladé odborníky v realizaci vlastních výzkumů a přinést jim určitý přehled o světovém dění v oblasti lingvistiky znakových jazyků.


SPOŘENÍ NA PENZI V DRUHÉM PILÍŘI JE OHROŽENÉ
SPOŘENÍ NA PENZI V DRUHÉM PILÍŘI JE OHROŽENÉ

Zájem o důchodové spoření v druhém pilíři není příliš velký zájem. V prosinci 2013 spoření uzavřelo necelých 84 tisíc lidí, což je mnohem méně než se očekávalo. Odhady penzijních společností původně předpokládaly, že se k druhému pilíři připojí cca půl milionu osob.  


VŠE O PRŮKAZECH PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
VŠE O PRŮKAZECH PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Konečně se zjednodušil celý proces posuzování nároku na průkaz mimořádných výhod. Podstatnou změnou je, že už v rámci správního řízení nebude probíhat sociální šetření v místě, kde žadatel žije. Podstatné je také to, že nárok na průkaz OZP už nebude navázán na uznaný stupeň závislosti.


POVINNÉ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ŘIDIČŮ
POVINNÉ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ŘIDIČŮ

Zjistili jsme, že není zcela jasno mezi řidiči, především „šedesátníky“, jak často mají absolvovat povinnou lékařskou prohlídku.

V současné době platí dva vzorce, jejichž rozhraní je 1. červenec 2013, kdy vstoupila v platnost (účinnost) novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.


PRŮKAZY ZTP: ZMĚNA V POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU

Nově zařazeným kritériem při posuzování zdravotního stavu při posuzování mimořádných výhod se stalo i neurodegenerativní onemocnění, a to změnou vyhlášky o posuzování zdravotního stavu na ZTP průkazy č. 388/2013 Sb. (ze dne 28. listopadu 2013).


Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz