» Sociální revue

NÁKLADY NA BYDLENÍ

Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení. Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení.


E-BBRIGÁDNÍCI: ŠANCE PRO NEZAMĚSTNANÉ I PRO FIRMY HLEDAJÍCÍ INTERNETOVÉ ODBORNÍKY

Ostrava 2. ledna (PROTEXT) - Projekt e-Brigádníci dává lidem šanci na pracovní uplatnění a firmám usnadní nalezení kvalifikovaných odborníků. E-Brigadnici.cz otevírají nezaměstnaným, studentům či lidem na rodičovské dovolené pracovní příležitosti. Jednoduše se mohou rekvalifikovat a uplatnit přes internet.


CO JE SOCIÁLNÍ KARTA

Prozatím nejde o plošné zavedení tohoto typu „vyplácení“ sociálních dávek a jejich využívání je dobrovolné, avšak povinné budou u osob, u nichž bude prokázáno, že dávky nevyužily dle jejich účelu, ale například si za tyto prostředky koupily alkohol či skončily v hracích automatech. Prozatím jejich prostřednictvím nebudou vypláceny důchody.


SEZNAM.CZ OTEVÍRÁ ŠKOLKU PRO DĚTI SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ
SEZNAM.CZ OTEVÍRÁ ŠKOLKU PRO DĚTI SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Naši redakci zaujala zpráva ze Seznam.cz: Prvního listopadu se v ulici U Nikolajky otevře Seznámek, školka pro děti zaměstnanců společnosti Seznam.cz. Otevřeno bude mít každý všední den až do 18:00. Pro Seznam.cz školku provozuje společnost Yaro.


CHYTRÝ HONZA PŘESTĚHOVAL FINANCE NA INTERNET

Praha 13. září (PROTEXT) - Září 2011 se stalo důležitým milníkem pro trh osobních financí v České republice. Portál chytryhonza.cz představil první komplexní nástroj pro správu, porovnání a nákup finančních produktů on-line. Zákazníci tak již nemusí navštěvovat banky či pojišťovny a zdlouhavě hledat nejlepší nabídky. Stačí pár minut na internetu a ušetří čas, nervy i peníze.


PARKOVÁNÍ HANDICAPOVANÝCH V EU UŽ NEBUDE OD PŮLKY ZÁŘÍ PROBLÉM

Praha 16. srpna (ČTK) - Vyhláška, která stanoví novou podobu parkovacího průkazu pro zdravotně postižené a umožní handicapovaným parkovat na vyhrazených místech i v jiných státech EU, by měla začít platit v druhé polovině září. ČTK to řekl mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák.


ANEP: ČEŠI SE OBÁVAJÍ O SVÉ FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ V DŮCHODU, DŮCHODOVOU REFORMU CHTĚJÍ
ANEP: ČEŠI SE OBÁVAJÍ O SVÉ FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ V DŮCHODU, DŮCHODOVOU REFORMU CHTĚJÍ

Praha 21. ledna (PROTEXT) - Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje v Poslanecké sněmovně pohodlnou většinou 118 hlasů. Jak vyplývá z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se dané problematice blíže věnuje, o významu a důležitosti důchodové reformy má jasno i většina obyvatel České republiky, kteří považují za nutné, aby byla reforma parlamentem co nejdříve schválena.


SANEP: VĚTŠINA CHCE CO NEJRYCHLEJŠÍ PŘIJETÍ DŮCHODOVÉ REFORMY

Praha 21. ledna (ČTK) - Téměř dvě třetiny lidí si myslí, že je nezbytné, aby byla přijata vládní důchodová reforma co nejrychleji, tři čtvrtiny se obávají o své finanční zajištění v důchodovém věku. Vyplývá to aktuálního internetového průzkumu agentury SANEP, který má ČTK k dispozici. Čtyři pětiny dotázaných uvedly, že si nemohou dovolit měsíčně ukládat na své důchodové zabezpečení ani minimální částku 3000 korun.


SANEP: ČEŠI BUDOU O VÁNOCÍCH ŠETŘIT, NECHTĚJÍ SE ZADLUŽIT

Praha 24. října (ČTK) - Finanční krize se letos dotkne i vánočních svátků. Nadpoloviční většina Čechů dotázaných v průzkumu společnosti SANEP připustila, že krize a připravovaná úsporná opatření ovlivní množství dárků pod stromečkem. Z průzkumu dále vyplývá, že většina dotázaných se nechce kvůli nákupu vánočních dárků zadlužit. Třetina dotázaných hodlá využít povánočních slev.


S&P VAROVALA PŘED VÝRAZNÝM NÁRŮSTEM DLUHŮ VE SVĚTĚ I ČR

New York 8. října (zpravodaj ČTK) - Ratingová agentura Standard & Poor's (S&P) dnes v souvislosti se stárnutím lidí varovala před prudkým nárůstem dluhů, pokud státy nepřikročí k reformám. Zkoumala přitom 49 zemí, v nichž žijí dvě třetiny světové populace. Střední hodnota dluhové zátěže způsobené stárnutím, tedy například výdaje na penze či zdravotní péči, by v nich za 40 let bez nápravných kroků mohla činit téměř 250 procent hrubého domácího produktu. V Česku by to mohlo být 323 procent HDP. 


BEZPLATNÉ PARKOVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OSOB

Na základě informace Krajského centra osobní dopravy Praha je možno v níže uvedených stanicích využít možnosti bezplatného parkování zdravotně postižených osob, které jsou držiteli zvláštních výhod, na základě povolenky, kterou je možno získat při sjednávání přepravy, případně na pokladní přepážce níže uvedených stanic nebo u dozorčího přepravy stanice Praha hl.n.:  


JEDINEČNÉ FITKO PRO VOZÍČKÁŘE
JEDINEČNÉ FITKO PRO VOZÍČKÁŘE

Myšlenka zřídit rehabilitační centrum pro tělesně postižené, které by plně odpovídalo potřebám těchto osob, na něž se již nevztahuje bezplatné pojistné plnění zdravotních pojišťoven, nevznikla náhodou. Byla jen logickým vyústěním porovnání potřeb lidí  se zdravotním postižením  a možnostmi, které jsou nabízeny naší společností a rámcem poskytované péče. Nezbytnost odborné rehabilitace,která dokáže nejen zlepšovat zdraví, předcházet druhotným komplikacím související s onemocněním, ale i následnou snazší integraci do společnosti, zkvalitnění života, motivaci a další příležitosti. Tento stálý nedostatek následné kvalifikované péče a služeb vedl v lednu 2009 ke vzniku REHAFITU, které  je  nestátním zdravotnickým zařízením.


AGENTURA PRO VYLOUČENÉ LOKALITY PODEPÍŠE NOVÉ SMLOUVY DO DUBNA

Praha 5. března (ČTK) - Vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách chce podepsat smlouvy upravující spolupráci s deseti obcemi a městy, které se k projektu nově připojily letos v březnu, nejpozději do konce dubna. ČTK to po dnešním úvodním semináři se starosty nových obcí řekl ředitel agentury Martin Šimáček. Do té doby by podmínky spolupráce měla projednat zastupitelstva obcí. 


PODLE OSN ROMOVÉ V ČESKU A NA SLOVENSKU TRPÍ DISKRIMINACÍ

Ženeva/Praha 4. března (ČTK) - Podle vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové Romové v Česku, na Slovensku a v Itálii trpí diskriminací a tato situace se asi zhoršuje. Uvedla to dnes agentura AFP. Ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb ČTK řekl, že podle něj prohlášení o zhoršení situace českých Romů neodpovídá realitě.
"Zatímco Evropská unie a některé evropské vlády se snažily situaci Romů zlepšit, v mnoha dalších zemích včetně Slovenska a České republiky se jejich postavení patrně zhoršuje," citovala AFP z vystoupení komisařky, která v Ženevě představovala svou výroční zprávu Radě OSN pro lidská práva.


POŘAD VIZITA NA TV NOVA PŘEDSTAVIL PROFESOR RICHARD ČEŠKA
POŘAD VIZITA NA TV NOVA PŘEDSTAVIL PROFESOR RICHARD ČEŠKA

Od 3. března se můžeme každou středu těšit na nový publicistický  seriál z nemocničního prostředí.  Příběhy  jsou strhujícím  vyprávěním o  skutečných  lidech,  kteří  si  prochází náročným  cyklem  svého života,  cyklem   vážné nemoci, která  poškodila jejich  zdraví. Pořad  bude  postupně  rozkrývat 10  životních  příběhů, na  kterých rozkryje tajemství  některých  nemocí a  jejich  patologických mechanizmů. Díky moderní grafice  a 3D technologii pronikneme do  tlustého střeva, mozku či  srdce,  projdeme  si cévním systémem a společně budete hledat cesty správné léčby.


Nejvýznamnější změny v Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník

Uvedeny  jsou  přepisy nejdůležitějších  paragrafů, které  se  dotýkají nájemníků  bytů nařízeníUváděné  měny  se  dotýkají  nájemníků  bytů.


Povinnosti zaměstnavatele – pitná voda a ochranné nápoje

Tuto  povinnost upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., avšak  nejen pro účely dodržování pitného režimu, ale také pro případy, kdy dojde ke  zranění zaměstnance  a je nezbytné poskytnout první pomoc. Nemáte-li zajištěnou pitnou  vodu  na  pracovišti, obraťte se  s případným požadavkem na řešení konkrétního problému na příslušnou hygienickou stanici, případně oblastní inspektorát práce.


Braňo Polák - Po stopách těch, kteří se skutečně snaží pomoci neziskovému sektoru.
Braňo Polák - Po stopách těch, kteří se skutečně snaží pomoci neziskovému sektoru.

"Chci  pomáhat a  spolupracovat  dlouhodoběji s  organizací, která  má  dobrou  pověst a vybral jsem  si  sdružení,  které  pomáhá postiženým a  seniorům".  A my  jsme  byli  u  slibu,  který skutečně a  před  svědky dal ředitelce Centra  pro  zdravotně postižené kraje Praha Mgr. Janě Zavadilové. První  počinek byla   tombola,  kterou  uspořádal  v  rámci  křtu  svého  singlu. Za  kmotru  nebyl  nikdo  jiný než  kolegyně z  Karlínského  divadla Lucie  Bílá,  která  je  také  známá  svou péčí  o ty, kterým  na  to  vlastní  síly  nestačí.                                                                   -zz-


AKTUÁLNĚ: Novela zákona o sociálních službách

Telegraficky: Dnem 1. srpna 2009 se zvyšuje měsíční příspěvek pro osoby s největším postižením, o něž je péče nejnáročnější, na 12 tisíc korun měsíčně.
Zmírňují se podmínky pro vznik nároku na příspěvek na péči pro děti do 18 let tak. Díky novele na něj konečně dosáhnou i děti chronicky nemocné (např. diabetes, fenylketonurie, celiakie, nádorová onemocnění apod.) tím, že se byl snížen počet úkonů, které zakládají nárok na přiznání příspěvku na péči u dětí do 18 let.


Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky

Doklad slouží jako příloha k žádosti o přídavek na dítě, sociální příplatek a příspěvek na bydlení k prokázání rozhodných příjmů společně posuzovaných osob. Na prohlášení musí být uvedena každá ze společně posuzovaných osob, která v příslušném rozhodném období neměla kromě rodičovského příspěvku, zaopatřovacího příspěvku a přídavku na dítě ani jeden z příjmů rozhodných pro přiznání výše uvedených dávek. Jedno prohlášení přitom může sloužit současně jako příloha k několika žádostem.


Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Copyright © 2023 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz