» Sociální revue

CHYBY V ZÁKONECH MOHOU SVÝM ROZHODOVÁNÍM NAPRAVOVAT SOUDY
CHYBY V ZÁKONECH MOHOU SVÝM ROZHODOVÁNÍM NAPRAVOVAT SOUDY

Právní experti se sešli 5. března 2013 u kulatého stolu v budově Obvodního soudu pro Prahu 1. Diskutované téma pod názvem Jak vyhrát soudní spor v ČR organizovala společnost ATLAS consulting.


ABSORPČNÍ PODLOŽKY BUDOU HRAZENY

VZP ČR potvrdila, že absorpční podložky se vracejí dle doporučujícího stanoviska Ministerstva zdravotnictví do úhrad, a to ve výši 75% ceny, stejně to mu tak bylo i roce 2012, pozor však maximálně do 75% ceny nejméně ekonomicky náročné varianty. Obecně se jedná o nejméně nákladnou absorpční podložku největšího rozměru (90x60 cm). Změna bude platná ke dni 1.2.2013.


PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ ZÍSKÁ VÍCE LIDÍ NEŽ DOSUD
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ ZÍSKÁ VÍCE LIDÍ NEŽ DOSUD

Od nového roku stát pomůže více lidem s placením výdajů na bydlení. Nárok na takovou pomoc mají čeští občané v případě, že třicet procent, v Praze pak třicet pět procent, rodinných příjmů nestačí k zaplacení nákladů na byt či nájem. Loni stát - podle předběžných údajů - přispěl 163 tisícům rodin či jednotlivců, celkem pak vyplatil 5,7 miliardy korun.


INOVATIVNÍ PROSAZOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
INOVATIVNÍ PROSAZOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí o sociálním podnikání. Obvykle se setkáváme s tím, že sociální podnikání je zaměňováno se sociálními službami, či jinými aktivitami a každý si pod tímto pojmem představuje něco jiného. Jedná se o podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí, kde je zisk použit pro další rozvoj firmy a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním.

V rámci tohoto projektu byla vytvořena síť osmi ambasadorů, kteří od ledna 2013 představují sociální podnikání v regionech České republiky. 


ČSSZ JE PŘIPRAVENA VYHOVĚT ŽÁDOSTEM O ZASTAVENÍ VÝPLATY DŮCHODU NA PRVNÍ LEDNOVÝ DEN, ZKOUMAT DŮVODY JÍ ALE NEPŘÍSLUŠÍ
ČSSZ JE PŘIPRAVENA VYHOVĚT ŽÁDOSTEM O ZASTAVENÍ VÝPLATY DŮCHODU NA PRVNÍ LEDNOVÝ DEN, ZKOUMAT DŮVODY JÍ ALE NEPŘÍSLUŠÍ

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v následujících dnech začne rozhodovat o žádostech o pozastavení výplaty důchodu, které k 31. 12. 2012 obdržela od zhruba 27 500 pracujících starobních důchodců.


CO SE MĚNÍ OD LEDNA 2013? NOVINKY MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Nový rok přinese změny v oblasti práce a sociálních věcí. Ty nejzásadnější se týkají důchodů a sociální karty. K 1. lednu se však mění také sociálně-právní ochrana dětí, minimální mzda, zákoník práce, podpora v nezaměstnanosti nebo zákon o sociálních službách.


NOVELA EXEKUČNÍHO ŘÁDU PŘINESLA SLOUČENÍ EXEKUCÍ, ALE I OHROŽENÍ ÚČTŮ MANŽELŮ
NOVELA EXEKUČNÍHO ŘÁDU PŘINESLA SLOUČENÍ EXEKUCÍ, ALE I OHROŽENÍ ÚČTŮ MANŽELŮ

Vždy s novým rokem očekáváme i řadu změn zákonů, vyhlášek, poplatků, daní i formulářů. Není tomu jinak ani v roce 2013. Nejméně zajímavý je asi přesun sídla Exekutorské komory z Brna do Prahy. Nejzásadnější změnou je to, že exekutor již nebude muset vždy čekat na pověření soudu, ale v některých případech rozhodne sám pod dohledem soudu.


ZMĚNA NÁJEMNÉHO V PRAZE OD 1. 1. 2013
ZMĚNA NÁJEMNÉHO V PRAZE OD 1. 1. 2013

V případě, kdy se nájemce a pronajímatel nedohodnou o nové výši nájemného po uplynutí 3 měsíců od neúspěšného pokusu o dohodu, může se kterákoliv ze stran obrátit na soud s návrhem na určení nájemného obvyklého. Podání návrhu na soud však musí předcházet písemný pokus o dohodu o výši nájemného. U těch bytů, kde možnost jednostranného zvýšení nájemného končí až k 31. 12. 2012, použije se nová právní úprava počínaje 1. 1. 2013.


DĚDICKÁ SMLOUVA
DĚDICKÁ SMLOUVA

Dědická smlouva se může pro žijícího zůstavitele stát peklem na zemi, pokud se dostatečně nezamyslí nad jejím obsahem a hlavně nad zachováním a zajištěním svých práv. V českých zemích bylo možné dědit z dědické smlouvy do 31.12. 1951 a bude to opět možné od 1.1. 2014.


BYLA ZRUŠENA VEŘEJNÁ SLUŽBA VYKONÁVÁNA NEZAMĚSTNANÝMI
BYLA ZRUŠENA VEŘEJNÁ SLUŽBA VYKONÁVÁNA NEZAMĚSTNANÝMI

Rozhodnutím Ústavního soudu se ruší veřejná služba. Žádní uchazeči o zaměstnání od 27. listopadu již nesmí být k výkonu veřejné služby nuceni (zařazeni) z důvodu zrušení části zákona o zaměstnanosti, týkající se povinnosti osob vedených v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než dva měsíce vykonávat bez nároku na odměnu.  


SYSTÉM SKARET SE ZMĚNÍ, DOHODLO SE NA TOM MPSV S ČESKOU SPOŘITELNOU I ČESKOU POŠTOU
SYSTÉM SKARET SE ZMĚNÍ, DOHODLO SE NA TOM MPSV S ČESKOU SPOŘITELNOU I ČESKOU POŠTOU

sKarta bude přátelštější, nabídne více služeb zdarma a umožní čerpat dávky složenkou. Oznámili to předseda vlády Petr Nečas a ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová po jednání s vedením České spořitelny a České pošty.


STANOVISKO OMBUDSMANA K TVRZENÍ NOVÉ MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ O POVINNOSTI VYUŽÍVAT SKARTU
STANOVISKO OMBUDSMANA K TVRZENÍ NOVÉ MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ O POVINNOSTI VYUŽÍVAT SKARTU

V demokratickém právním státě lze povinnosti ukládat pouze na základě zákona. Povinnost příjemce jakékoli sociální dávky převzít sKartu žádným zákonem stanovena nebyla. Rovněž není zákonem stanovena ani sankce zastavení výplaty dávky pro případ, že klient sKartu nepřevezme. Přechodná ustanovení k zákonu č. 366/2011 Sb., o změně zákona o pomoci v hmotné nouzi, stanoví, že do dne vydání karty sociálních systémů se dávky vyplácejí dosavadním způsobem, tj. převodem na platební účet určený klientem nebo v hotovosti (poštovní poukázkou).


NOVÁ MINISTRYNĚ MPSV ZMĚNILA PŘES VÍKEND NÁZOR, CHCE, ABY SKARTA BYLA POVINNÁ
NOVÁ MINISTRYNĚ MPSV ZMĚNILA PŘES VÍKEND NÁZOR, CHCE, ABY SKARTA BYLA POVINNÁ

A je to tady nová ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová, která nahradila exministra Drábka, je také z politické stáje TOP 09 hned na začátku týdne začala vcelku z ostra. V Radiožurnálu prohlásila, že SOCIÁLNÍ KARTA MUSÍ BÝT POVINNÁ.


KDO DOSÁHNE DŮCHODOVÉHO VĚKU V ROCE 2013, MUSÍ PROKÁZAT MINIMÁLNĚ 29 LET DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

Zákon o důchodovém pojištění stanovil, že od roku 2010 se postupně prodlužuje doba pojištění potřebná pro nárok na starobní důchod, a to v závislosti na důchodovém věku, který se rovněž postupně zvyšuje. Mnoho lidí ale prodlužování důchodového věku a potřebné doby pojištění ještě nemá zažito.


HLAVNÍ ZMĚNY V NEPOJISTNÝCH DÁVKOVÝCH SYSTÉMECH OD 1. 12. 2012

V průběhu uplynulých měsíců došlo k několika legislativním úpravám, které nabývají účinnosti 1. prosince 2012. Úpravy se týkají nepojistných dávek, a to mj. konkrétně v těchto oblastech: Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči; vyšší příspěvek těžce postiženým dětem předškolního věku; příspěvek na mobilitu bude moci být nově přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby; nahrazení institutu výpůjčky zvláštní pomůcky dávkou.


ČESKÁ POŠTA NABÍDNE OD LEDNA LIDEM V DLUZÍCH NOVÝ TYP POMOCI „DINO“
ČESKÁ POŠTA NABÍDNE OD LEDNA LIDEM V DLUZÍCH NOVÝ TYP POMOCI „DINO“

Česká pošta úspěšně zvládla pilotní provoz nové služby DINO - dluhové inkaso obyvatel. V plné verzi bude spuštěn od nového roku a bude pomáhat dlužníkům a věřitelům po celé České republice. Účelem této v ČR dosud chybějící služby je poskytnout osobám s dluhem účinné a rychlé řešení jejich situace.


REALIZUJEME PROJEKT "SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST V OBLASTI BYDLENÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZAMĚŘENÍM NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM"
REALIZUJEME PROJEKT

Do konce regulovaného nájemného chybí již jen několik týdnů. Řada nástrah číhá na každého, kdo je připravený při uzavírání nájemních smluv, převodu nájmů, ochrany nájemníků, věcného břemene v bytě, ale třeba i při bezbariérových úprav v bytech.

 

Nevíte si rady, přijďte se s námi poradit!REVOLUCE V DĚDĚNÍ
REVOLUCE V DĚDĚNÍ

Nový občanský zákoník, který vejde v platnost 1.1.2014 (§ 1475 až 1720) posiluje zůstavitelovu vůli při jeho rozhodování o majetku pro případ smrti. V současné době podmínky připojené k závěti nemají žádnou právní váhu, ale to změní nový zákon.


DO DŮCHODU BEZ DŮCHODU
DO DŮCHODU BEZ DŮCHODU

V důchodu bez důchodu. Myslíte si, že to není možné? Tak to se mýlíte, nemáte-li splněnou potřebnou dobu důchodového pojištění, se sice důchodci stanete, ale bez nároku na výplatu, což se týká důchodů starobních i invalidních. Dnes Vám přiblížíme, jak je to se starobními důchody.


DEVADESÁTÁ LÉTA VYTVOŘILA GENERACI ZADLUŽENÝCH DŮCHODCŮ A PŘEDDŮCHODCŮ
DEVADESÁTÁ LÉTA VYTVOŘILA GENERACI ZADLUŽENÝCH DŮCHODCŮ A PŘEDDŮCHODCŮ

Euforie devadesátých let, otevřených hranic, kapitalismu s lidskou tváří a prvních podnikatelských kroků nepřinesla jen léta spokojenosti a hojnosti, ale i trpkou dobu sklizně, kdy nezkušení podnikatelé si neuvědomovali, že krácení státu, respektive „plateb na důchod“ se jednou nevyplatí, když si nevytvořili dostatečnou rezervu, stejně jako zaměstnanci, kteří si valnou část mzdy nechávali vyplácet bokem či pracovali tzv. na černo.


Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz