» Tiskové zprávy

ADOPCE ČI DÁRCOVSTVÍ KOSTNÍ DŘENĚ - TO VŠE V PRAŽSKÉM KLUBU MECCA
ADOPCE ČI DÁRCOVSTVÍ KOSTNÍ DŘENĚ - TO VŠE V PRAŽSKÉM KLUBU MECCA

Podzimní společenská událost zvaná „Profesní setkání“, byla v pořadí osmá a konala se v multifunkčním klubu Mecca. Při této příležitosti měli hosté možnost zapojit se do programů, které prezentovaly některé neziskové organizace. Již opakovaně to byl Český výbor pro UNICEF v čele s Pavlou Gombou a Alešem Foltýnkem.


ŠPIČKY VĚDY A VÝZKUMU NAŠLY SPOLEČNÉ TÉMA V PRAŽSKÉM KLUBU MECCA
ŠPIČKY VĚDY A VÝZKUMU NAŠLY SPOLEČNÉ TÉMA V PRAŽSKÉM KLUBU MECCA

Špičky naší akademické půdy se sešly v pražském klubu Mecca, aby se zúčastnily pravidelného profesního setkání, které pořádá Profesní magazín Best of. Říjnové patřilo k osmému v řadě. Účast našich předních představitelů vědy a výzkumu Akademie věd ČR je vždy spojena s aktivní činností, k níž patří prezentace toho, co nám může akademická půda nabídnout. Z minulých akcí si připomeňme např. ukázku výroby „nanovláken“ prezentovanou doc. Evženem Amlerem či činnost občanského sdružení Buněčná terapie, o které mohli hosté hovořit s prof. MUDr. Evou Sykovou, DrSc., FCMA.


MAGICKÝ HLAS REBELKY ZAZNÍ I NA DVD!
MAGICKÝ HLAS REBELKY ZAZNÍ I NA DVD!

Unikátní devadesátiminutový dokument režisérky Olgy Sommerové Magický hlas rebelky, který zachycuje osud výjimečné zpěvačky Marty Kubišové, vychází 19. listopadu na DVD. Zpěvačka, signatářka a mluvčí Charty 77 Marta Kubišová setrvala se ctí dvacet let v odporu proti komunistickému režimu. Když jí bylo dvacet sedm let, byla ve svém strmém profesním vzletu sestřelena ruskými okupačními tanky, které obsadily Československo.


AQS a.s. je prvním a zatím jediným českým distributorem filmů, který získal licenci k přímému poskytování audiovizuálních děl na iTunes

AQS, a.s. jejíž součástí je společnost Bioscop (www.bioscop.cz), zajištující kinodistribuci českých a zahraničních nezávislých filmů a Magic Box (www.magicbox.cz ) jeden z největších videodistributorů filmů, televizních seriálů a dokumentů na Blu-ray a DVD nosičích, který zastupuje v České republice a na Slovensku filmová studia Warner Bros., Disney, Paramount Pictures, a snímky českých i nezávislých zahraničních producentů, získala licenci k distribuci filmů na iTunes (www.apple.com/cz/itunes/).


NOVĚ VZNIKAJÍCÍ NADAČNÍ FOND EVY MATĚJKOVÉ
NOVĚ VZNIKAJÍCÍ NADAČNÍ FOND EVY MATĚJKOVÉ

Nadační fond Evy Matějkové zahájil svoji činnosti a to předáním daru onkologickému oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem dne 22. srpna 2014. Tímto darem je elektrické koupací lůžko, které by mělo výrazně pomoci při péči o těžce nemocné pacienty a zvýšit kvalitu jejich života. Tato pomůcka je v mnohých případech těžce nemocných lidí možností na řádnou hygienu. Nadační fond vzniká v upomínku zakladatelky společnosti CS-BETON, s.r.o. Velké Žernoseky.


RAKOUSKÉ A NĚMECKÉ UMĚNÍ 2. POLOVINY 19. STOLETÍ – II. DÍL
RAKOUSKÉ A NĚMECKÉ UMĚNÍ 2. POLOVINY 19. STOLETÍ – II. DÍL

Výstava Rakouské a německé umění 2. poloviny 19. stoletíII. díl – představuje veřejnosti další vynikající soubor obrazů německého a rakouského malířství ze Sbírky umění 19. století. V prezentaci jsou mimo jiné zastoupena díla takových umělců, jako byli Friedrich von Amerling, Hans Makart, Mihály Munkácsy, Hans Canon, Franz von Lenbach, Adolph von Menzel, Gabriel Max, Wilhelm Leibl a řada dalších. Otevřená, kosmopolitní společnost druhé poloviny 19. století v zemích Rakouského císařství (od roku 1867 Rakouska-Uherska) a Německa vytvářela příznivé podmínky pro rozvoj výtvarného umění. Umělci hojně cestovali nejen za studiemi na Akademie ve Vídni, v Mnichově, Berlíně či Düsseldorfu, ale do velkých uměleckých center se stěhovali i za pracovními příležitostmi.


Ještě můžete podávat návrhy expozice národního pavilonu Cecoslovacchia na bienále výtvarného umění v Benátkách

Prodloužení termínu předložení návrhu expozice národního pavilonu Cecoslovacchia na 56. mezinárodním bienále výtvarného umění v Benátkách.

Generální ředitel Národní galerie v Praze oznamuje prodloužení termínu k podání návrhů na prezentaci národního pavilonu Cecoslovacchia na 56. mezinárodním bienále výtvarného umění v Benátkách, a to do 8. září 2014.


Informace o jednání o uvažované novele zákona o střetu zájmů

Dne 21. července 2014 ÚOOÚ poskytl konzultaci odborníkům z Úřadu vlády ve věci možné úpravy zákona o střetu zájmů, týkající se zejména zavedení centralizovaného vedení přehledu oznámení podle zákona o střetu zájmů a o způsobech zpřístupňování informací z takového registru veřejnosti.


Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci vrácení základní slevy na poplatníka pracujícím důchodcům
Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci vrácení základní slevy na poplatníka pracujícím důchodcům

Komora daňových poradců ČR přivítala nález Ústavního soudu (Pl. ÚS 31/13 ze dne 10. 7. 2014) ve věci prohlášení protiústavnosti zrušení základní slevy na poplatníka pro pracující důchodce. Už při přípravě a připomínkování novely zákona, která tuto slevu zrušila (zákon č. 500/2012 Sb.), KDP ČR na možnou spornost a rozpornost s ústavními principy této změny upozorňovala (bohužel bezúspěšně).


GORDIC(R) obhájil postavení mezi TOP 100 ICT firem v ČR
Společnost GORDIC(R) potvrdila své dlouhodobě stabilní postavení v žebříčku největších firem v oblasti informačních a komunikačních technologií v České republice. V pořadí, které podle výše obratu sestavuje časopis CIO Business World, obsadila stejně jako v loňském roce 40. místo s obratem 648 mil. Kč v roce 2013.

SANEP: Nejoblíbenějším starostou dvaadvaceti správních obvodů hl. m. Prahy je starosta Prahy 4 Pavel Caldr, nejhůře dopadl starosta Prahy 22 Milan Coller
SANEP: Nejoblíbenějším starostou dvaadvaceti správních obvodů hl. m. Prahy je starosta Prahy 4 Pavel Caldr, nejhůře dopadl starosta Prahy 22 Milan Coller

Nejlépe hodnoceným starostou 22 správních obvodů hl. města Prahy je starosta Prahy 4, Pavel Caldr, který dle názoru v souhrnu 38,9% obyvatel Prahy 4 jedná v jejich zájmu. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti SANEP, který ve vztahu k hodnoceným starostům správních obvodů hl. města Prahy hledal u obyvatel těchto obvodů odpovědi na otázky, zda starostové jednají v zájmu občanů, zda mají setrvat ve své funkci i po letošních volbách a také jak občané dvaadvaceti správních obvodů znají své starosty. V hodnocení starostů chybí starosta Prahy 5, který v době sběru dat nebyl zvolen.


SOUČÁSTÍ 40. LETNÍ FILMOVÉ ŠKOLY UHERSKÉ HRADIŠTĚ JE POPRVÉ LETNÍ FILMOVÁ AKADEMIE
SOUČÁSTÍ 40. LETNÍ FILMOVÉ ŠKOLY UHERSKÉ HRADIŠTĚ JE POPRVÉ LETNÍ FILMOVÁ AKADEMIE

Střihač, producent, architekt, režisér, kameraman, scenárista… klíčové filmařské profese, které minimálně ze závěrečných titulků znají všichni diváci. Co konkrétního však při realizaci filmu dělají, jak oni sami pohlížejí na radosti a úskalí své práce?


Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Úroveň zdravotní péče prodloužila délku života lidí v ČR, nejedná se však o léta prožitá ve zdraví. Roste totiž počet závažných onemocnění. Nadváhou a obezitou trpí více než 57 % dospělé populace, což souvisí s nárůstem onemocnění diabetem II. typu, kterých bude do roku 2025 více než 1 milion. Trvale roste také počet pacientů s vysokým tlakem. Počet diagnostikovaných zhoubných nádorů stoupá ročně o 6 %. Zdraví populace nejvíce ovlivňuje životní styl, zejména obezita, nedostatek pohybové aktivity, kouření, konzumace alkoholu a vysoká spotřeba soli. Významnou roli hrají i nové problémy, jako je antibiotická rezistence, nárůst výskytu černého kašle či HIV pozitivity. V souvislosti s tím neúměrně rostou náklady na zdravotní a sociální péči. To jsou problémy, které má řešit Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.


MERSÍ Z DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND: MĚNÍ STYL!
MERSÍ Z DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND: MĚNÍ STYL!

Divoký fronton kapely, která má ve svém repertoáru největší hity Ivana Mládka ve vlastní úpravě, sice se svojí skupinou stále koncertuje, ale po letech recese ho začal lákat i jiný druh hudby. Absolvent konzervatoře Marcel Mersí Marek svůj projekt nazval Mr. Elastik a pustil se naplno do takzvaného electro swingu, který momentálně zažívá ve světě velký boom.

jakési propojení manouche jazzu a swingu dvacátých a třicátých let minulého století s moderní elektronickou hudbou.


PO ŠESTI LETECH PŘICHÁZÍ REŽISÉRKA JANA ŠEVČÍKOVÁ S NOVÝM DOKUMENTEM OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE
PO ŠESTI LETECH PŘICHÁZÍ REŽISÉRKA JANA ŠEVČÍKOVÁ S NOVÝM DOKUMENTEM OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE

Praha, 3. července - Dlouhých šest let uplynulo od zatím posledního dokumentárního filmu Gyumri režisérky Jany Ševčíkové, se kterým získala po světě řadu filmových cen. Nyní přichází tato tvůrkyně, která zaujímá výjímečné postavení mezi českými dokumentaristy, s novým snímkem nazvaným Opři žebřík o nebe. Jeho světová premiéra proběhne 5. července na Mezinárodním festivalu v Karlových Varech v rámci soutěže dokumentárních filmů, do českých kin pak přijde snímek na podzim.


MALÍŘE KRISTIANA KODETA ČEKAJÍ MĚSÍCE PLNÉ VÝSTAV A BESED
MALÍŘE KRISTIANA KODETA  ČEKAJÍ MĚSÍCE PLNÉ VÝSTAV A BESED

V Praze 30. 6. 2014 - Celkem čtyři výstavy čekají v následujících třech měsících nejprodávanějšího českého malíře současnosti KRISTIANA KODETA. Proto se umělec téměř od chvíle, kdy se na jaře vrátil ze svého zimního pobytu na Floridě, zavírá v ateliéru na své faře v jižních Čechách a maluje. Vernisáže jeho obrazů vždy přilákají stovky zájemců. Výstavy, jež jsou zároveň prodejními, patří k nejúspěšnějším u nás.


LUCKA VÁCHOVÁ-KŘÍŽKOVÁ POJEDE LETOS NA DOVOLENOU S PEPOU DO KRKONOŠ!
LUCKA VÁCHOVÁ-KŘÍŽKOVÁ POJEDE LETOS NA DOVOLENOU S PEPOU DO KRKONOŠ!

Praha 25. června 2014 - Již za pár dní začne období v roce, které má většina z nás nejraději. Čas prázdnin plný pohody, koupání v moři, výletů nebo třeba jen posezení s přáteli při západu slunce. Aktuální průzkum, který pro slevový portál PEPA.cz realizovala ve druhé polovině června agentura Fruit Factory, ukazuje, že více jak polovina Čechů vyrazí letos za krásami naší domoviny. Celá pětina obyvatel si pak dopřeje dovolenou jak u moře, tak v tuzemsku.


MOBILNÍ APLIKACE TOURHISTORY UMOCNÍ ZÁŽITEK Z PROCHÁZKY STAROU PRAHOU
MOBILNÍ APLIKACE TOURHISTORY UMOCNÍ ZÁŽITEK Z PROCHÁZKY STAROU PRAHOU

Poznávání Prahy je ode dneška ještě zábavnější! Díky nové mobilní aplikaci Tour History Prague Ghosts dostávají zážitky z procházek Prahou zcela nový rozměr. Aplikace určená pro všechna mobilní zařízení se systémy Android a iOS staví na využití rozšířené reality, díky níž turisté objevují v pražských uličkách skutečná strašidla, tedy postavy z minulosti v životní velikosti. Aplikace TourHistory vyvinula společnost ARM SE.


ČESKÁ EXPOZICE NA 14. BIENÁLE ARCHITEKTURY V BENÁTKÁCH
ČESKÁ EXPOZICE NA 14. BIENÁLE ARCHITEKTURY V BENÁTKÁCH

Česká expozice s názvem 2 x 100 mil. m2 připravená v souladu s koncepcí hlavního kurátora letošního architektonického bienále, architekta Rema Koolhaase, prezentuje architekturu velkých obytných celků realizovaných v letech 1914 – 2014 jak na území někdejšího Československa, tak i jeho nástupnických států. Expozice je výsledkem rozsáhlého výzkumu, kterému autorský tým pod vedením architekta Martina Hejla podrobil prostor více než dvou set milionů metrů čtverečných obytné plochy, realizované u nás za uplynulé století.


ALUKOV OTEVŘEL SHOWROOMU PRÉMIOVÝCH ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A TERAS V EVROPĚ

Více než 2000 metrů čtverečních plochy v centru rakouského Welsu zaplnily luxusní bazény a vysoce kvalitní zastřešení. 12. června se zde slavnostně otevřel Největší showroom prémiových zastřešení bazénů a teras. Zájemci nejen z Horního Rakouska si od tohoto data mohou kdykoliv prohlédnout osm bazénů, osm zastřešení bazénů, čtyři zastřešení teras a zastřešení vířivé vany.


Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz